Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Trogir

Trogir jest jednym z najstarszych miast na chorwackim wybrze?u Adriatyku. Po?o?ony w centrum Dalmacji, posiada niezwyk?y klimat, zarówno ten zwi?zany z aur?, jak i ten, który swym tajemniczym urokiem przyci?ga turystów do tego niewielkiego, zaledwie dwunastotysi?cznego miasta o staro?ytnych korzeniach.

Osada zosta?a za?o?ona ponad dwadzie?cia trzy wieki temu przez Greków. W I w. n.e. Trogir, a wtedy Tragurium Civium Romanum, przy??czony zosta? do jednej z rzymskich prowincji- Salony. Pi?? wieków pó?niej, gdy Cesarstwo Rzymskie chyli?o si? ku upadkowi, miasto to otworzy?o now? kart? swej historii i rozwija?o si? od tamtej pory jako miasto niezale?ne.

?redniowiecze to z kolei czas ci?g?ych utarczek z Republik? Weneck?, chc?c? podporz?dkowa? sobie miasto. Kilka za? wieków pó?niej, po krótkim, ale owocnym okresie panowania Napoleona, w czasie którego rozwin??a si? w Trogirze ekonomia i gospodarka, miasto musia?o zmierzy? si? z ci??kim okresem w jego historii, jaki przypad? na lata 1914-1914. Tak naprawd? dopiero lata siedemdziesi?te ubieg?ego wieku, a wraz  z nimi rozwijaj?ca si? tu turystyka przynios?y intensywny rozwój miasta wpisanego pod koniec dwudziestego wieku na list? ?wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Miasteczko le?y w ?agodnym, przez ca?y rok sprzyjaj?cym turystom klimacie ?ródziemnomorskim. W ci?gu roku jest tu przeci?tnie oko?o 2700 godzin, kiedy s?o?ce pra?y a to z kolei powoduje, ?e Trogir sta? si? jednym z najch?tniej odwiedzanych miast na chorwackim wybrze?u. ?rednia temperatura nigdy nie spada tam poni?ej pi?tnastu stopni a latem osi?ga nawet ponad trzydzie?ci kresek. Temperatura wody równie? sprzyja k?pielom w ci?gu ca?ego sezonu.

Turystyka to najlepiej rozwini?ty sektor gospodarki w tamtym regionie. Ponad 50% osób zatrudnionych jest w?a?nie przy obs?udze ruchu turystycznego, która, trzeba przyzna?, jest w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. W mie?cie czeka na nas dobrze rozwini?ta baza noclegowa i oczywi?cie mnóstwo atrakcji.

Zabytki Trogiru to okre?lenia bardzo szerokie. Miasto s?ynie ze wspania?ych budowli, katedr , które daj? ?wiadectwo poprzednich epok i ró?norodno?ci, jak? da?y miastu wichry historii. Zwiedzi? z pewno?ci? nale?y stare miasto z Katedr? ?w. Wawrzy?ca oraz dwoma cudownymi pa?acami : gotyckim Stafileo i renesansowym Cipiko. Zachwyca równie? Brama L?dowa z figur? b?ogos?awionego Jana z Trogiru – patrona miasta czy maj?cy ponad tysi?c lat klasztor ?w. Miko?aja.

Miasto, otoczone krystalicznie czystymi wodami Adriatyku jest idealnym miejscem dla amatorów sportów wodnych. Mo?na tu zakosztowa? przygód na jachcie, desce surfingowej czy sprawdzi? si? jako nurek. Zach?ca do tego znakomicie rozwini?ta infrastruktura.

W?skie uliczki, liczne kafejki, pyszne i niedrogie dania , poza tym atmosfera po cz??ci ?ywio?owa, w?oska, po trosze spokojna, s?owia?ska powoduj?, ?e wakacje w tym mie?cie b?d? niezapomniane. Krzy?uj? si? tu dzieje najwi?kszych europejskich w?adców a duch historii w po??czeniu ze znakomit? zabaw? to gwarancja, ?e wypoczynek b?dzie udany!

Wyświetleń: 10372
Zobacz także: trogir dalmacja
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012