Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 25-01-2021
 Kuna (HRK)0,6005
 Euro (EUR)4,5436
 Dolar (USD)3,7402
 Funt (GBP)5,1141

Split

Drugie, co do Splitwielko?ci miasto Chorwacji, porywa swoim temperamentem i idealnym do wypoczynku klimatem. Nawet najbardziej zagorzali wakacyjni maruderzy znajd? tu mnóstwo ciekawych atrakcji, miejsc do zwiedzenia i… da? do skosztowania. Miasto s?ynie ze wspania?ej infrastruktury turystycznej i sympatycznego podej?cia do go?ci.

Na temat tego jak wiekowe jest to miasto, kr??? ró?ne domys?y. Najprawdopodobniej jednak, pierwszym mieszka?cem Splitu by? cesarz Dioklecjan, który oko?o 293 r. zbudowa? tu swój pa?ac. Pó?niej , ze wzgl?du na Salo?czyków, którzy schronili si? w mie?cie, kiedy ich w?asne zosta?o zaj?te przez S?owian i Awarów, czasy nie by?y ju? tak spokojne. W nast?pnych wiekach wiele razy zmieniali si? w?adcy: od chorwackich, przez w?gierskich, weneckich, sko?czywszy na Francuzach i wreszcie Habsburgach. Wszystkie te zmiany wnios?y do dzisiejszej atmosfery Splitu swoje pi?tno. Wida? to we wspania?ych zabytkach i wielokulturowym klimacie miasta.

Split le?y w ?rodkowej cz??ci Dalmacji. Region ten charakteryzuje si? doskona?ym ?ródziemnomorskim klimatem. ?rednia temperatura latem to a? 27 stopni Celsjusza! Ryzyko, ?e urlop zepsuj? nam deszcze jest praktycznie zerowe, gdy? ?rodkowa Dalmacja to kraina ciesz?ca si? najwi?ksz? w roku liczb? s?onecznych dni .

Miasto s?ynie z po?o?onych w jego centralnym cz??ci pla? SplickieBacvice oraz Firule. S? to pla?e piaszczyste. Pozosta?e-?wirowe, na które nale?y wybra? si? koniecznie w specjalnym obuwiu, oddalone s? nieznacznie od centrum. Miejsca te, s? szczególnie atrakcyjne dla rodzin z dzie?mi, poniewa? pla?e tam s? bardzo bezpieczne dla ma?ych urlopowiczów.

Dla nieco starszych turystów poleci? mo?na zwiedzanie Splitu noc?, kiedy to puby, restauracje i kafejki otwarte s? do godzin rannych. Oferuj? wspania?e dania, du?y wybór lokalnych trunków oraz dobr? zabaw? a? do ?witu!

Oczywi?cie w planie pobytu nie mo?e zabrakn?? zwiedzania zabytków. Do najpopularniejszych nale?y Pa?ac Dioklecjana, gdzie zachowa?y si? do dzi? mury, cz??? bram, mauzoleum i rynek centralny. Pa?ac liczy? kiedy? 30 000 metrów kwadratowych.

Ciekawym obiektem b?dzie te? pomnik Grgura Ninskiego oraz Salona - na wschodnim wybrze?u Adriatyku jest to miejsce, pod wzgl?dem archeologicznym, najwa?niejsze.

Lubi?cych sp?dza? czas aktywnie, na pewno pozytywnie zaskoczy podej?cie mieszka?ców Splitu do sportu. Od tenisa i pi?ki no?nej, przez jogging czy nordic-walking, a? po ?eglug?- wszelkie jego dziedziny s? tu bardzo popularne.

Niewiele osób wie, ?e cesarz Dioklecjan zaczyna? swoja karier? od szczebla zwyk?ego ?o?nierza. Wszystko, co osi?gn?? zawdzi?cza? w?asnej pracy. Dlatego te? miejsce jakie obra? sobie na swoj? rezydencj?, musia?o by? miejscem niemal idyllicznym, by móg? w nim odpocz?? od ogromu codziennych obowi?zków. Nieprzypadkowo zosta? nim w?a?nie Split. Miasto, w którym czy to przez dobr? zabaw?, czy to obcowanie ze wspania?? kuchni? i kultur? , naprawd? mo?na nabra? si? i odetchn??. Dioklecjan wiedzia?, co robi!

 

Wyświetleń: 5659
Zobacz także: Dalmacja. Split
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012