Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Jeziora Plitwickie

Jeziora te, a wraz z nimi ca?a fauna i flora Parku Narodowego Jezior Plitwickich, to co?, co trzeba zobaczy? b?d?c w Chorwacji. Wiele osób wybiera si? tam g?ównie z ich powodu a nawet rozk?ada poznawanie tego czaruj?cego zak?tka na kilka urlopów z rz?dy, by zwiedzi? wszystko dok?adnie i obserwowa? naturalnie zmieniaj?c? si?, nienaruszon? przez cz?owieka przyrod?.

Jeziora Plitwickie le?? w ?rodkowej cz??ci kraju, oko?o 140 kilometrów od jego stolicy-Zagrzebia. Park narodowy za?o?ono tu ju? w 1949 r. Tworzy go szesna?cie krasowych jezior po??czonych ze sob? niezwykle malowniczymi wodospadami.

Na ca?y kompleks sk?adaj? si? : zespó? Jezior Górnych i Jeziora Dolne. Poszczególne zbiorniki oddzielaj? od siebie groble zbudowane z martwicy wapiennej. Na nich w?a?nie tworz? si?, wysokie na blisko 80 metrów, wodospady, których jest tu ponad dziewi??dziesi?t. By zobaczy? te najwi?ksze warto wybra? d?u?szy szlak pieszy. Zajmuje on wytrawnym spacerowiczom do o?miu godzin, ale widoki s? tu niezapomniane.

Teren parku to równie? liczne jaskinie, których d?ugo?? si?ga 160 metrów. Najwi?ksze z nich to Supljara i Golubinjaca. Ca?y teren ma charakter górski. Nale?y on bowiem do po?udniowej cz??ci masywu Kapela.

Na terenie Parku ?yje ponad tysi?c gatunków ro?lin (w tym wiele endemitów) oraz niezliczona ilo?? gatunków zwierz?t. Wbrew pozorom, to nie ryby stanowi? tu ich wi?kszo??. Wody s? tak czyste, ?e nie tworz? odpowiedniego dla ryb ?rodowiska. St?d prócz troci w?drownej, czy pstr?ga, nie ma tu wielu gatunków. Spotka? mo?emy za to liczne okazy p?azów, gadów a tak?e du?ych ssaków, jak wilki, rysie a nawet nied?wiedzie brunatne.

W 1979 r. Park Narodowy Jezior Plitwickich wpisany zosta? na list? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Ju? od pocz?tku XX wieku, jeszcze przed powstaniem tu Parku Narodowego, przyroda ta by?a pod specjaln? ochron?.

Dzi? do Parku zje?d?aj? setki tysi?cy turystów rocznie. Obcowanie z jeziorami, cho? nie ca?kiem bezpo?rednie, bo k?piel, czy biwakowanie jest zabronione, daje wiele rado?ci i niezapomniane wra?enia. Warto zawczasu przemy?le? jak? tras?, spo?ród kilkunastu, zdecydujemy si? pod??a?. Zale?y to oczywi?cie od kondycji fizycznej. Gdy braknie ju? si? mo?na kontynuowa? zwiedzanie na statku lub w poci?gu drogowym. Tak, czy inaczej, zwiedzanie Jezior Plitwickich powinno znale?? si? w planie podró?y po Chorwacji –naprawd? warto je tam uwzgl?dni?!

 

Wyświetleń: 11521
Zobacz także: dalmacja plitvickie jeziora jeziora plitwickie
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012